• 2018 ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනයට විරෝධතා ගොනු කිරීම සහ අභියාචනා අගෝස්තු 10 සිට
  2018 වර්ෂයේ ඡන්ද හිමි නාමලේඛනය සදහා අභියාචනා සහ විරෝධතා ගොනුකිරීම අගෝස්තු මස 10 වන දින සිට සිදුකළ හැකි බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි.
  Slider
 • මහජනතාවට නිකුත් කළ “සී 350‘‘ ලේඛනයේ ඇස්බැන්දුවක්
  නිකුත් කර ඇත්තේ පාර්ලිමේන්තුවට දුන් පිටු 139 න් පිටු 127 යි. ‘කෝප් සමාජිකයින්ගේ හා රවී කරුණානායක පවුලේ දුරකතන විස්තර නෑ.
  Slider
 • University Education in imminent jeopardy- CaFFE
  There would be a negative impact on the University Education in the long-run because of the Rs. 1 billion worth of funds of the University Grants Commission (UGC) that had been invested in the controversial bond transaction, Campaign for Free and Fair Elections (CaFFE) said.
  Slider
 • කන්තලේ සීනි සමාගම ඩොලර් මිලියන 3 ක කප්පම, කෝටි 10 ක අල්ලසක් වුනා
  රාජ්‍ය නිලධාරීන් ලංකාවට පැමිණෙන ආයෝජකයින්ගෙන් කප්පම් ගැනීම ගැන හොදම සාක්ෂිය ‘ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩල ප්‍ර‍ධානී සහ දැව සංස්ථා සභාපතිගේ කෝටි 10 අල්ලස් කථාවයි. මෙය හුදෙකලා සිදුවීමක් නොව, ඉතා සැලසුම් සහගත ක්‍රියාවලියකි.
  Slider
 • CaFFE Chief accuses some top civil servants of driving away investors by demanding kickbacks
  Some unscrupulous senior civil servants demand money from foreign investors and that is one of the main reasons why Sri Lanka is short of Foreign Direct Investment (FDI), Rajith Keerthi Tennakoon, Executive Director of the Campaign for Free and Fair Elections (CaFFE) says.
  Slider
2018 ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනයට විරෝධතා ගොනු කිරීම සහ අභියාචනා අගෝස්තු 10 සිට
2018 ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනයට විරෝධතා ගොනු කිරීම සහ අභියාචනා අගෝස්තු 10 සිට ...
2018-08-01
2018 වර්ෂයේ ඡන්ද හිමි නාමලේඛනය සදහා අභියාචනා සහ විරෝධතා ගොනුකිරීම අගෝස්තු මස 10 වන දින සිට ...
මහජනතාවට නිකුත් කළ “සී 350‘‘ ලේඛනයේ ඇස්බැන්දුවක්
මහජනතාවට නිකුත් කළ “සී 350‘‘ ලේඛනයේ ඇස්බැන්දුවක් ...
2018-07-04
නිකුත් කර ඇත්තේ පාර්ලිමේන්තුවට දුන් පිටු 139 න් පිටු 127 යි. ...
University Education in imminent jeopardy- CaFFE
University Education in imminent jeopardy- CaFFE ...
2018-06-28
University Education in imminent jeopardy- CaFFE ...
කන්තලේ සීනි සමාගම ඩොලර් මිලියන 3 ක කප්පම, කෝටි 10 ක අල්ලසක් වුනා
කන්තලේ සීනි සමාගම ඩොලර් මිලියන 3 ක කප්පම, කෝටි 10 ක අල්ලසක් වුනා ...
2018-05-07
නිලධාරීන් ආයෝජකයින්ගෙන් කප්පම් ගන්නේ මෙහෙමයි! ...
img
Campaign for Free and Fair Elections (CaFFE) claimed that political parties and independent groups h ...
img
පොලිස් කොමිසමේ ලේකම් ඉවත් කළේ පොලිස්පතිගෙන් වාර්තාවක් ඉල්ලූ නිසයි! ...
img
Secretive cabinet paper to amend the Voluntary Social Service Organizations (registration and super ...
Ampara District
   
Total 62
   
img
Anuradhapura District
   
Total 80
   
img
Badulla District
   
Total 93
   
img
Batticaloa District
   
Total 34
   
img
Colombo District
   
Total 369
   
img
Galle District
   
Total 76
   
img
Gampaha District
   
Total 119
   
img
Hambantota District
   
Total 96
   
img
Jaffna District
   
Total 69
   
img
Kalutara District
   
Total 62
   
img
Kandy District
   
Total 74
   
img
Kegalle District
   
Total 1
   
img
Kurunegala District
   
Total 122
   
img
Matale District
   
Total 41
   
img
Matara District
   
Total 66
   
img
Moneragala District
   
Total 16
   
img
Nuwara Eliya District
   
Total 66
   
img
Polonnaruwa District
   
Total 14
   
img
Puttalam District
   
Total 32
   
img
Ratnapura District
   
Total 160
   
img
Trincomalee District
   
Total 49
   
img
Vavuniya District
   
Total 40
   
img