• ඡන්දදායකයින්ගේ පෙත්සම පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම කල්දමා ගැනීම සදහා උපක්‍ර‍මයක්?
  ඡන්දදායකයින් 6 දෙනෙකු විසින් සීමා නිර්ණය පිළිබද සමාලෝචන කමිටුවේ වාර්තාව ප්‍ර‍තික්ෂේප කරන ලෙස ඉල්ලා අභියාචනාධිකරණයට පෙත්සම ඉදිරිපත් වූ පෙත්සම පළාත් පාලන මැතිවරණය කල් දමා ගැනීම සදහා වන අලුත්ම උපක්‍ර‍මය ලෙස සැලකිය හැකිය.
  Slider
 • පුංචි ඡන්දයේ අළුත් ක්‍රමය මොකක් ද?
  නව පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම් නීතිය පහතින් දැක්වෙයි.පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) හා සියලුම සංශෝධන පහත සදහන් වන අතර නාම යෝජනා දැන්වීමේ සිට පළාත් පාලන ආයතන පිහිටුවීම දක්වා වූ සියලු ක්‍රියාවලින්ට අදාල නීතිය මෙහි සඳහන් වෙයි.
  Slider
 • පළාත් පාලන ආයතනවල අලුත් සීමා මායිම් මෙන්න
  ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වෙන කොට්ඨාශ ක්‍ර‍මය යටතේ වන සීමා මායිම් පිළිබද ගැසට් නිවේදනය පහතින් දැක්වේ. ඔබත් පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමට ඉදිරිපත්වීමට නියමිත අපේක්ෂකයෙකු නම් සියල්ලට පෙර ඔබගේ ‘කොට්ඨාශය නිවැරදිව‘ හදුණාගන්න.
  Slider
 • ආණ්ඩුකාර පාලනය යටතට පත් කළ පළාත් සභාවන් හි මහජන දේපළ අයථා පරිහණය වැලැක්වීමට ආණ්ඩුකාර හා පළාත් ප්‍ර‍ධාන ලේකම්වරුගේ වගකීමකි
  ආණ්ඩුකාර පාලනය යටතට පත් කොට ඇති පළාත් සභාවන් සතු වාහන හා වෙනත් සම්පත් තම භාරයට ගැනීමට ආණ්ඩුකාරවරුන් හා ලේකම්වරුන් කටයුතු කළ යුතුය. උතුරු මැද, සබරගමුව හා නැගෙනහිර පළාත් සභා සතු වාහන 32 ක් එයට වැඩි ප්‍ර‍මාණයක් හිටපු ප්‍ර‍ධාන අමාත්‍යවරුන්, අමාත්‍යවරුන්, විපක්ෂ නායකවරුන් හා ඔවුන්ගේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් රැගෙන ගොස් ඇත.
  Slider
 • 30% representation for women and holding elections on the same day are just ploys to delay elections
  Campaign for Free and Fair Elections (CaFFE) issuing a press release states that the government has deceived women’s rights organizations, civil society organizations and all interested parties 'by indicating that the recently passed amendments to Provincial Council Election laws ensure higher female representation at provincial councilors.
  Slider
ඡන්දදායකයින්ගේ පෙත්සම පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම කල්දමා ගැනීම සදහා උපක්‍ර‍මයක්?
ඡන්දදායකයින්ගේ පෙත්සම පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම කල්දමා ගැනීම සදහා උපක්‍ර‍මයක්? ...
2017-11-16
නාමයෝජනා කැදවීමේ ගැසට් පත්‍ර‍ය මුද්‍ර‍ණයට පෙර ඡන්දය අවුල් විය හැකියි! ...
 පුංචි ඡන්දයේ අළුත් ක්‍රමය මොකක් ද?
පුංචි ඡන්දයේ අළුත් ක්‍රමය මොකක් ද? ...
2017-10-31
නව පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම් නීතිය පහතින් දැක්වෙයි.පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන ...
පළාත් පාලන ආයතනවල අලුත් සීමා මායිම් මෙන්න
පළාත් පාලන ආයතනවල අලුත් සීමා මායිම් මෙන්න ...
2017-10-30
ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වෙන කොට්ඨාශ ක්‍ර‍මය යටතේ වන සීමා මායිම් පිළිබද ගැසට් නිවේද ...
ආණ්ඩුකාර පාලනය යටතට පත් කළ පළාත් සභාවන් හි මහජන දේපළ අයථා පරිහණය වැලැක්වීමට ආණ්ඩුකාර හා පළාත් ප්‍ර‍ධාන ලේකම්වරුගේ වගකීමකි
ආණ්ඩුකාර පාලනය යටතට පත් කළ පළාත් සභාවන් හි මහජන දේපළ අයථා පරිහණය වැලැක්වීමට ආණ්ඩුකාර හා පළ ...
2017-10-04
ආණ්ඩුකාර පාලනය යටතට පත් කොට ඇති පළාත් සභාවන් සතු වාහන හා වෙනත් සම්පත් තම භාරයට ගැනීමට ආණ්ඩ ...
img
“30% කාන්තා නියෝජනය නමට විතරයි , රජය කාන්තා සංවිධාන ඇන්දුවා “ - කැෆේ කියයි ...
img
පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් පනත් සංශෝධනය පාර්ලිමේන්තු ඉතිහාසයේ වඩාත් ක්‍රම විරෝධී පනත් සංශෝධනයයි ...
img
ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය ඉවත දා, ආණ්ඩුක්‍ර‍ම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරමින්, පාර්ලිමේන්තු කාර්ය පටිපාටිය හා සම්ප්‍ර‍දා ...
Ampara District
   
Total 62
   
img
Anuradhapura District
   
Total 80
   
img
Badulla District
   
Total 93
   
img
Batticaloa District
   
Total 34
   
img
Colombo District
   
Total 369
   
img
Galle District
   
Total 76
   
img
Gampaha District
   
Total 119
   
img
Hambantota District
   
Total 96
   
img
Jaffna District
   
Total 69
   
img
Kalutara District
   
Total 62
   
img
Kandy District
   
Total 74
   
img
Kegalle District
   
Total 1
   
img
Kurunegala District
   
Total 122
   
img
Matale District
   
Total 41
   
img
Matara District
   
Total 66
   
img
Moneragala District
   
Total 16
   
img
Nuwara Eliya District
   
Total 66
   
img
Polonnaruwa District
   
Total 14
   
img
Puttalam District
   
Total 32
   
img
Ratnapura District
   
Total 160
   
img
Trincomalee District
   
Total 49
   
img
Vavuniya District
   
Total 40
   
img