• යහපාලන රජය මැතිවරණ සිතියම අකුළමින් සිටිනවා.
  යහපාලන රජය ලංකාවේ මැතිවරණ සිතියම අකුලමින් සිටිනවා. නිල විපක්ෂයත් - ඒකාබද්ධ විපක්ෂයත් තමන්ගේ කාළේ එනකල් කල් මරණ අතර ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ හිටපු සහ වෙන්ඩ මන්ත්‍රීවරු මැතිවරණ කොමිසමටත්- මැතිවරණ නිරීක්ෂකයින්ටත් ෆෙස් බුක් පෝස්ට් දාමින් සිටිනවා. ඒ අතර පළාත් පාලන මැතිවරණය කල් දැමූ අයුරින්ම ‘පළාත් සභා තුනක‘ මැතිවරණ කල් දැමීමට රජය උත්සහ දරමින් සිටිනවා.
  Slider
 • පලාත් පාලන මැතිවරණය පමණක් නොව පලාත් සභා ඡන්ද විමසීම කල් දැමීමේ සුදානමක්
  වසර දෙකට ආසන්න කාලයක් පලාත් පාලන ඡන්ද විමසීම කල් දැමූ ආකාරයටම පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම ද, දින නියමක් නොමැතිව කල් දැමීම සදහා රජය මේ වන විට සැලසුම් සකස් කරමින් සිටින බව කැෆේ සංවිධානය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍ර‍කාශ කරයි.
  Slider
 • ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මිය වෙත තීරුබදු රහිතව ලබාදුන් වාහනයට අදාළ බදු මුදල් අය කර ගන්න - කැෆේ ඉල්ලයි
  ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මියගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීධුරය අහෝසි කරමින් අභියාචනාධිකරණය 'රිට්‌' ආඥවක්‌ නිකුත් කරමින් ඇය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ධූරයක් දැරීමට නුසුදුසු අයෙකු ලෙස සලකා ඇයගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ධූරය අහෝසි කිරීම නිසා ඇය වෙත තීරු බදු සහන යටතේ නිකුත් කර තිබූ වාහනය සඳහා අදාල බදු මුදල් වහාම අයකරගැනීමට කටයුතු කරන්නැයි කැෆේ සංවිධානය ඉල්ලයි.
  Slider
 • ඡන්ද හිමි නාමලේඛන ප්‍රතිශෝධනයට පෙර ග්‍රාම නිලධාරි මාරුවීම් එපා!
  චෝදනා සහිත දුෂිත ග්‍රාම නිලධාරීන් පමණක් මාරුකොට විනය පරීක්ෂණ පවත්වන්න කැෆේ සංවිධානය ස්වදේශ කටයුතු ලේකම් ගෙන්, මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවෙන් ඉල්ලයි.
  Slider
 • Hambantota Port Deal – Getting curious by the day
  The controversy surrounding the deal with between Sri Lanka and China Merchant Port Holdings Company (CM Port) once again took another turn after Deputy Minister of Ports and Shipping, Nishantha Muthuhettigama sent a letter to President Maithripala Sirisena stating that the letter regarding the Concessionary Agreement on the Port of Hambantota sent by Cabinet Secretary S. Abeysinghe to the Secretary of his ministry (P&S), was contradictory to the "so called decision" taken at the Cabinet meeting
  Slider
යහපාලන රජය මැතිවරණ සිතියම අකුළමින් සිටිනවා.
යහපාලන රජය මැතිවරණ සිතියම අකුළමින් සිටිනවා. ...
2017-06-20
පොදු විපක්ෂයේ හිටපු මන්ත්‍රීවරු මැතිවරණ කොමිසමට බනිනවා. සබරගමුව, උතුරු මැද, නැගෙනහිර පළා ...
පලාත් පාලන මැතිවරණය පමණක් නොව පලාත් සභා ඡන්ද විමසීම කල් දැමීමේ සුදානමක්
පලාත් පාලන මැතිවරණය පමණක් නොව පලාත් සභා ඡන්ද විමසීම කල් දැමීමේ සුදානමක් ...
2017-06-13
ජනතා පරමාධිපත්‍යය විනාශ කරන්න එපා - කැෆේ සංවිධානය ඉල්ලයි. ...
ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මිය වෙත තීරුබදු රහිතව ලබාදුන් වාහනයට අදාළ බදු මුදල් අය කර ගන්න - කැෆේ ඉල්ලයි
ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මිය වෙත තීරුබදු රහිතව ලබාදුන් වාහනයට අදාළ බදු මුදල් අය කර ගන්න - කැෆේ ඉ ...
2017-05-04
ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මිය වෙත තීරුබදු රහිතව ලබාදුන් වාහනයට අදාළ බදු මුදල් අය කර ගන්න - කැෆේ ඉ ...
ඡන්ද හිමි නාමලේඛන ප්‍රතිශෝධනයට පෙර ග්‍රාම නිලධාරි මාරුවීම් එපා!
ඡන්ද හිමි නාමලේඛන ප්‍රතිශෝධනයට පෙර ග්‍රාම නිලධාරි මාරුවීම් එපා! ...
2017-04-26
චෝදනා සහිත දුෂිත ග්‍රාම නිලධාරීන් පමණක් මාරුකොට විනය පරීක්ෂණ පවත්වන්න කැෆේ සංවිධානය ඉල්ලයි ...
img
පසුගිය රජය සමයේ දේශපාලන පළිගැනීමට ලක් වූ පුද්ලයින්ට සහන සැලසීම පිණිස ගෙන ඇති පියවර සම්බන්ධයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය රන ...
img
දුෂිත දේශපාලනඥයින් හා රාජ්‍ය නිලධාරීන් පිරිසක් ජාතික විගණන පනත ‘මැල්ලුම් ලියන්නා සේ ලියා දමා’ මැල්ලු ...
img
ජනතාවගේ කර මතින් පාර්ලිමේන්තුවට එම මන්ත්‍රීවරුන් පොලීසියේ කර පිටින් පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉවත් කිරීම සුවි ...
Ampara District
   
Total 62
   
img
Anuradhapura District
   
Total 80
   
img
Badulla District
   
Total 93
   
img
Batticaloa District
   
Total 34
   
img
Colombo District
   
Total 369
   
img
Galle District
   
Total 76
   
img
Gampaha District
   
Total 119
   
img
Hambantota District
   
Total 96
   
img
Jaffna District
   
Total 69
   
img
Kalutara District
   
Total 62
   
img
Kandy District
   
Total 74
   
img
Kegalle District
   
Total 1
   
img
Kurunegala District
   
Total 122
   
img
Matale District
   
Total 41
   
img
Matara District
   
Total 66
   
img
Moneragala District
   
Total 16
   
img
Nuwara Eliya District
   
Total 66
   
img
Polonnaruwa District
   
Total 14
   
img
Puttalam District
   
Total 32
   
img
Ratnapura District
   
Total 160
   
img
Trincomalee District
   
Total 49
   
img
Vavuniya District
   
Total 40
   
img