• පුදුකුඩිඉරිප්පු සහ මුහුදුබඩපත්තු ඡන්දය අවලංගු කිරීම ඉක්මනින් සිදු කරන්න. කැෆේ කියයි.
  පුදුකුඩිඉරිප්පු සහ මුහුදුබඩපත්තු පළාත් පාළන මැතිවරණය අහෝසි කිරීම සඳහා ඉක්මන් ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු යැයි කැෆේ සංවිධානය අවධාරණය කරයි.
  Slider
 • මැතිවරණ සංශෝධන පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමට ගමින් ගමට
  මැතිවරණ සංශෝධන සහ ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීම පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීමට කැෆේ සංවිධානය ගමින් ගමට යයි. මැතිවරණ කොමිසම , කැෆේ සංවිධානය එක්ව ප්‍රජා මූල නියෝජිතයින් සහ සිවිල් සංවිධාන නියෝජිතයින් දැනුවත් කිරීම සඳහා මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාවට නංවා ඇත.
  Slider
 • පාගමනට අවහිර එපා. කැෆේ සංවිධානය කියයි.
  මහනුවර සිට කොළඹ දක්වා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විසින් සංවිධානය කොට ඇති පාගමන සඳහා අවහිර කිරීමෙන් වළකින ලෙසත්, සංවිධානාත්මක ලෙස බලය පේන්වීමෙන් වළකින ලෙසත් කැෆේ සංවිධානය ‘යහපාලන රජයේ ප්‍ර‍ධාන හවුල්කාර පක්ෂ‘ වෙතින් ඉල්ලීමක් කරයි.
  Slider
 • දඩල්ලගේ සඟවන ‘රනුග්ගේ වාර්තාවේ‘ සාරාංශය මෙන්න
  රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම්, ජේ. දඩල්ලගේ මහතා විසින් සගවන ‘2015 ජනාධිපතිවරණයේ දී සිදු වු රාජ්‍ය සේවයේ අක්‍ර‍මිකතා පිළිබද විමර්ශන කමිටු වාර්තාව‘ යනු කුමක්ද? හිටපු රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍ය කරු ජයසූරිය මහතා විසින් 2015 මාර්තු 25 දින කැබිනට් පත්‍රිකා අංක 15/0111/610/004 මගින් ස්ථාපනය කරන ලද කමිටුවකි.
  Slider
පුදුකුඩිඉරිප්පු සහ මුහුදුබඩපත්තු ඡන්දය අවලංගු කිරීම ඉක්මනින් සිදු කරන්න.  කැෆේ කියයි.
පුදුකුඩිඉරිප්පු සහ මුහුදුබඩපත්තු ඡන්දය අවලංගු කිරීම ඉක්මනින් සිදු කරන්න. කැෆේ කියයි. ...
2016-08-05
පුදුකුඩිඉරිප්පු සහ මුහුදුබඩපත්තු පළාත් පාළන මැතිවරණය අහෝසි කිරීම සඳහා ඉක්මන් ක්‍රියාමාර්ග ...
 මැතිවරණ සංශෝධන පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමට ගමින් ගමට
මැතිවරණ සංශෝධන පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමට ගමින් ගමට ...
2016-08-05
මැතිවරණ සංශෝධන සහ ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීම පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීමට කැෆේ සංවිධා ...
පාගමනට අවහිර එපා. කැෆේ සංවිධානය කියයි.
පාගමනට අවහිර එපා. කැෆේ සංවිධානය කියයි. ...
2016-07-27
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විසින් මහනුවර සිට කොළඹ දක්වා පැවැත්වීමට නියමිත පාගමනට අවහිර එපා ...
img
Campaign for Free and fair Elections (CaFFE) again wrote to the Director General of Commission to ...
img
නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් සඳහා වන ජනතා ව්‍යාපාරය හෙවත් කැෆේ සංවිධානය අල්ලස් හෝ දුෂණ විමර්ෂණ කොමිෂන් සභාවේ කො ...
img
මතහේදයට තුඩු දුන් වසර 2015 මංහ බැංකුවේ බැඳුම්කර නිකුතුව සම්බන්ධයෙන් සිදුකළ විමර්ශනයේ වාර්තාව අග්‍රාමාත්‍යවරය ...
Ampara District
   
Total 62
   
img
Anuradhapura District
   
Total 80
   
img
Badulla District
   
Total 93
   
img
Batticaloa District
   
Total 34
   
img
Colombo District
   
Total 369
   
img
Galle District
   
Total 76
   
img
Gampaha District
   
Total 119
   
img
Hambantota District
   
Total 96
   
img
Jaffna District
   
Total 69
   
img
Kalutara District
   
Total 62
   
img
Kandy District
   
Total 74
   
img
Kegalle District
   
Total 1
   
img
Kurunegala District
   
Total 122
   
img
Matale District
   
Total 41
   
img
Matara District
   
Total 66
   
img
Moneragala District
   
Total 16
   
img
Nuwara Eliya District
   
Total 66
   
img
Polonnaruwa District
   
Total 14
   
img
Puttalam District
   
Total 32
   
img
Ratnapura District
   
Total 160
   
img
Trincomalee District
   
Total 49
   
img
Vavuniya District
   
Total 40
   
img