• දේශපාලන පළිගැනීමට ලක්වූන්ට සහන සැලසීම සදහා රජය නොපමාව මැදිහත් විය යුතුයි
  පසුගිය රජය සමයේ දේශපාලන පළිගැනීමට ලක් වූ පුද්ලයින්ට සහන සැලසීම පිණිස ගෙන ඇති පියවර සම්බන්ධයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් වාර්තාවක් කැදවා ඇතැයි අද ජනමාධ්‍ය කිහිපයකම වාර්තා කොට ඇත.
  Slider
 • මුදල් අමාත්‍යාංශය ජාතික විගණන පනත මැල්ලුමට කපන්න හදනවා
  දුෂිත දේශපාලනඥයින් හා රාජ්‍ය නිලධාරීන් පිරිසක් ජාතික විගණන පනත ‘මැල්ලුම් ලියන්නා සේ ලියා දමා’ මැල්ලුම් කරන්නට උත්සහ දරන්නේ යැයි කැෆේ සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා පවසයි.
  Slider
 • කථානායක විසින් නම් කොට උස්සා එළියට දැමු ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු
  ජනතාවගේ කර මතින් පාර්ලිමේන්තුවට එම මන්ත්‍රීවරුන් පොලීසියේ කර පිටින් පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉවත් කිරීම සුවිශේෂී තත්වයකි. ලංකා පාර්ලිමේන්තු ඉතිහාසය එවැනි අත්දැකීම් රැසකින් පෝසත්ය.
  Slider
 • ජගත් කාන්තා දිනයේ 25% නියෝජනය නැති කරන්න ඇමතිවරු කර ගහලා.
  ගෙවී ගිය දශක 50 යේ ලංකාව ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාව කේෂ්ත්‍රයේ ලැබූ එකම තීරණාත්මක ජයග්‍රහණය පලාත් පාලනයේ 25% ක කාන්තා නියෝජනය යි. මෙවර ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයෙන් අප සමරන්නේ එම ඓතිහාසික ජයග්‍රහණය ආපසු හැරවීමට වලිකන අමාත්‍යවරුන් රැසකගේ ‘මානව විරෝධී’ දේශපාලන ව්‍යවහාරයන් සමගයි.
  Slider
 • Sri Lankan Transitional justice, At Crossroads
  Almost 16 months since Sri Lanka the passage of Resolution 30/1promoting reconciliation, accountability and human rights in Sri Lanka, we see very little tangible progress. CHR believes that Sri Lanka’s historic window of opportunity is fast fading away.
  Slider
දේශපාලන පළිගැනීමට ලක්වූන්ට සහන සැලසීම සදහා රජය නොපමාව මැදිහත් විය යුතුයි
දේශපාලන පළිගැනීමට ලක්වූන්ට සහන සැලසීම සදහා රජය නොපමාව මැදිහත් විය යුතුයි ...
2017-03-22
පසුගිය රජය සමයේ දේශපාලන පළිගැනීමට ලක් වූ පුද්ලයින්ට සහන සැලසීම පිණිස ගෙන ඇති පියවර සම්බන්ධ ...
මුදල් අමාත්‍යාංශය ජාතික විගණන පනත මැල්ලුමට කපන්න හදනවා
මුදල් අමාත්‍යාංශය ජාතික විගණන පනත මැල්ලුමට කපන්න හදනවා ...
2017-03-14
දුෂිත දේශපාලනඥයින් හා රාජ්‍ය නිලධාරීන් පිරිසක් ජාතික විගණන පනත ‘මැල්ලුම් ලියන්නා සේ ලියා ද ...
කථානායක විසින් නම් කොට උස්සා එළියට දැමු ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු
කථානායක විසින් නම් කොට උස්සා එළියට දැමු ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු ...
2017-03-10
ජනතාවගේ කර මතින් පාර්ලිමේන්තුවට එම මන්ත්‍රීවරුන් පොලීසියේ කර පිටින් පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉවත් ...
ජගත් කාන්තා දිනයේ 25% නියෝජනය නැති කරන්න ඇමතිවරු කර ගහලා.
ජගත් කාන්තා දිනයේ 25% නියෝජනය නැති කරන්න ඇමතිවරු කර ගහලා. ...
2017-03-07
ලෝකයේ ස්ත්‍රී-පුරුෂ අසමානත්වය වේගයෙන්ම පුළුල් වන රාජ්‍යය ශ්‍රී ලංකාවයි. ...
img
නැවත සමානුපාතික ක්‍රමයට පලාත් පාලන මැතිවරණය ඉල්ලා සිටීම ඡන්දය කල් දමා ගැනීමේ ලැජ්ජා සහගත උපක්‍රමයකි - කැෆේ සං ...
img
සීමා නිර්ණය වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් ඇතැම් පුවත්පත් වල පළවූ ඇතැම් වාර්තා සත්‍යතාවයෙන් තොර බව සීමා නිර්ණය අභියාචනා ...
img
සීමා නිර්ණය අභියාචන විමර්ශන කොමිෂන් සභා වාර්තාව සම්පූර්ණ කිරීමට දායකත්වය ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා සිමා නිර්ණ ...
Ampara District
   
Total 62
   
img
Anuradhapura District
   
Total 80
   
img
Badulla District
   
Total 93
   
img
Batticaloa District
   
Total 34
   
img
Colombo District
   
Total 369
   
img
Galle District
   
Total 76
   
img
Gampaha District
   
Total 119
   
img
Hambantota District
   
Total 96
   
img
Jaffna District
   
Total 69
   
img
Kalutara District
   
Total 62
   
img
Kandy District
   
Total 74
   
img
Kegalle District
   
Total 1
   
img
Kurunegala District
   
Total 122
   
img
Matale District
   
Total 41
   
img
Matara District
   
Total 66
   
img
Moneragala District
   
Total 16
   
img
Nuwara Eliya District
   
Total 66
   
img
Polonnaruwa District
   
Total 14
   
img
Puttalam District
   
Total 32
   
img
Ratnapura District
   
Total 160
   
img
Trincomalee District
   
Total 49
   
img
Vavuniya District
   
Total 40
   
img