• ආණ්ඩුකාර පාලනය යටතට පත් කළ පළාත් සභාවන් හි මහජන දේපළ අයථා පරිහණය වැලැක්වීමට ආණ්ඩුකාර හා පළාත් ප්‍ර‍ධාන ලේකම්වරුගේ වගකීමකි
  ආණ්ඩුකාර පාලනය යටතට පත් කොට ඇති පළාත් සභාවන් සතු වාහන හා වෙනත් සම්පත් තම භාරයට ගැනීමට ආණ්ඩුකාරවරුන් හා ලේකම්වරුන් කටයුතු කළ යුතුය. උතුරු මැද, සබරගමුව හා නැගෙනහිර පළාත් සභා සතු වාහන 32 ක් එයට වැඩි ප්‍ර‍මාණයක් හිටපු ප්‍ර‍ධාන අමාත්‍යවරුන්, අමාත්‍යවරුන්, විපක්ෂ නායකවරුන් හා ඔවුන්ගේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් රැගෙන ගොස් ඇත.
  Slider
 • 30% representation for women and holding elections on the same day are just ploys to delay elections
  Campaign for Free and Fair Elections (CaFFE) issuing a press release states that the government has deceived women’s rights organizations, civil society organizations and all interested parties 'by indicating that the recently passed amendments to Provincial Council Election laws ensure higher female representation at provincial councilors.
  Slider
 • “30% කාන්තා නියෝජනය නමට විතරයි , රජය කාන්තා සංවිධාන ඇන්දුවා “ - කැෆේ කියයි
  30% කාන්තා නියෝජනය, එකම දිනයක ඡන්ද විමසීම් පැවැත්වීම ස්ථිර කෙරෙන ප්‍ර‍තිපාදන නැති ‘ඡන්ද කල් දමා ගැනීමේ‘ උප්පරවැට්ටියක් පමණයි - කැෆේ සංවිධානය කියයි.
  Slider
 • “ඉතිහාසයේ කිසිදා මෙවැනි ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ක්‍රියාවක් සිදුව නෑ“
  පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් පනත් සංශෝධනය පාර්ලිමේන්තු ඉතිහාසයේ වඩාත් ක්‍රම විරෝධී පනත් සංශෝධනය බව කැෆේ සංවිධානය පවසයි. අද(21) පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් එම සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා කියා සිටියේ, මෙය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය ඉවත දමමින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරමින්, පාර්ලිමේන්තු කාර්ය පටිපාටිය හා සම්ප්‍රදායන් කඩ කරමින් ඡන්ද කල් දැමීම සඳහා සිදුකළ වැඩපිළිවෙලක් බවයි.
  Slider
 • මෙරට පාර්ලිමේන්තු ඉතිහාසයේ ‘වඩාත් ක්‍ර‍ම විරෝධී පනත් සංශෝධනය යි.
  ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය ඉවත දා, ආණ්ඩුක්‍ර‍ම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරමින්, පාර්ලිමේන්තු කාර්ය පටිපාටිය හා සම්ප්‍ර‍දායන් උල්ලංඝනය කරමින් ඡන්ද කල් දැමීම සදහා සිදු කළ පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් පනත සංශෝධනය කිරීම ‘ලංකා පාර්ලිමේන්තු ඉතිහාසයේ වඩාත් ක්‍ර‍ම විරෝධී පනත් සංශෝධනය‘ යි.
  Slider
ආණ්ඩුකාර පාලනය යටතට පත් කළ පළාත් සභාවන් හි මහජන දේපළ අයථා පරිහණය වැලැක්වීමට ආණ්ඩුකාර හා පළාත් ප්‍ර‍ධාන ලේකම්වරුගේ වගකීමකි
ආණ්ඩුකාර පාලනය යටතට පත් කළ පළාත් සභාවන් හි මහජන දේපළ අයථා පරිහණය වැලැක්වීමට ආණ්ඩුකාර හා පළ ...
2017-10-04
ආණ්ඩුකාර පාලනය යටතට පත් කොට ඇති පළාත් සභාවන් සතු වාහන හා වෙනත් සම්පත් තම භාරයට ගැනීමට ආණ්ඩ ...
30% representation for women and holding elections on the same day are just ploys to delay elections
30% representation for women and holding elections on the same day are just ploys to delay ...
2017-09-25
30% representation for women and holding elections on the same day are just ploys to delay ...
“30% කාන්තා නියෝජනය නමට විතරයි , රජය කාන්තා සංවිධාන ඇන්දුවා “ - කැෆේ කියයි
“30% කාන්තා නියෝජනය නමට විතරයි , රජය කාන්තා සංවිධාන ඇන්දුවා “ - කැෆේ කියයි ...
2017-09-25
“30% කාන්තා නියෝජනය නමට විතරයි , රජය කාන්තා සංවිධාන ඇන්දුවා “ - කැෆේ කියයි ...
“ඉතිහාසයේ කිසිදා මෙවැනි ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ක්‍රියාවක් සිදුව නෑ“
“ඉතිහාසයේ කිසිදා මෙවැනි ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ක්‍රියාවක් සිදුව නෑ“ ...
2017-09-22
පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් පනත් සංශෝධනය පාර්ලිමේන්තු ඉතිහාසයේ වඩාත් ක්‍රම විරෝධී පනත් සංශෝධනයය ...
img
Campaign for Free and Fair Elections (CaFFE) has written to Attorney General Jayantha Jayasuriya, Legal Drafts ...
img
මැතිවරණයකට මුහුණ දීමට බියක් දක්වන රජය මැතිවරණය කල් දමා ගැනීමේ උපක්‍රම පස්සා දොරෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීම ලැජ්ජා ස ...
img
පළාත් සභා මැතිවරණ එකම දිනයක පැවැත්වීම සදහා සියලු පළාත් සභා ඔක්තෝබර් 2 විසිරැවා හැරීමට කටයුතු කරන්න. ...
Ampara District
   
Total 62
   
img
Anuradhapura District
   
Total 80
   
img
Badulla District
   
Total 93
   
img
Batticaloa District
   
Total 34
   
img
Colombo District
   
Total 369
   
img
Galle District
   
Total 76
   
img
Gampaha District
   
Total 119
   
img
Hambantota District
   
Total 96
   
img
Jaffna District
   
Total 69
   
img
Kalutara District
   
Total 62
   
img
Kandy District
   
Total 74
   
img
Kegalle District
   
Total 1
   
img
Kurunegala District
   
Total 122
   
img
Matale District
   
Total 41
   
img
Matara District
   
Total 66
   
img
Moneragala District
   
Total 16
   
img
Nuwara Eliya District
   
Total 66
   
img
Polonnaruwa District
   
Total 14
   
img
Puttalam District
   
Total 32
   
img
Ratnapura District
   
Total 160
   
img
Trincomalee District
   
Total 49
   
img
Vavuniya District
   
Total 40
   
img